انتقادات و پیشنهادات فرازشید سیر

انتقاد و پیشنهاد

تکریم ارباب رجوع و مشتریان در صدر منشور اخلاقی آژانس مسافرتی فرازشید سیر قرار دارد از این رو از کلیه انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان استقبال می کنیم

با پر نمودن فرم مربوطه ما را در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات ناب یاری نمایید.

فرم انتقاد و شکایت

فرم انتقاد و شکایت
  • نام خانوادگی و نام خودر را وارد نمایید ( مانند : خلیلی سارا )
  • ما از این طریق با شما تماس میگیریم
  • ما از این طریق با شما تماس می گیریم.
  • در صورتی که قبلا با کارشناسان ما مشورت نمودید نام وی را ذکر نمایید.( مانند : سارا خلیلی )
  • توضیحات تکمیلی درباره خدمات درخواستی شما
  • مورد مربوطه را کاملا شرح دهید. توضیحات کامل باعث تسریع در امر رسیدگی می گردد
  • شما می توانید اضحارات خود را امضاء نمایید و به آن اعتبار بیشتری ببخشید