رزرو و صدور بلیط پروازهای دو سر خارجی و سوتو SOTO

رزرو بلیط - رزرواسیون پروازهای خارجی

رزرو بلیط – رزرواسیون پروازهای خارجی

رزرو بلیط هواپیما

مجهز به سیستم رزرواسیون پروازهای خارجی می باشد به این معنی که امکان رزرو و صدور بلیط های ایرلاین های خارجی برای فرازشید امکان پذیر است. با توجه به اینکه صدور بلیط کلیه ایرلاین های خارجی بسیار حائز اهمیت است و آژانسهای مسافرتی متعددی برای صدور بلیط در ایران از این امکان برخوردار هستند ولی فرازشید یک گام جلوتر اقدام به رزرو پرواز و صدور بلیط در کلیه مسیرهای هوایی نموده است این بدین معناست که صدور بلیط فرازشید نه تنها بلیط در مسیرهایی که مبدا آنها ایران می باشد بلکه در کلیه مسیرها مقدور می باشد.